POLÍTICA DE PRIVACITAT

1. INFORMACIÓ A L’USUARI

Qui és el responsable del tractament de les teves dades personals?
FAST ENGINYERIA, S.L. és el RESPONSABLE del tractament de les dades personals de l’USUARI i us informa de que aquestes dades seran tractades de conformitat amb el que disposa el Reglament (UE) 2016/679, de 27 d’abril (GDPR), i la Llei Orgànica 3/2018, del 5 de desembre (LOPDGDD).

Per què tractem les teves dades personals i per què ho fem?
Segons el formulari on haguem obtingut les vostres dades personals, les tractarem de manera confidencial per
assolir els següents fins:

Al formulari Contacte

 • Donar resposta a les consultes o qualsevol tipus de petició que sigui realitzada per l’usuari a través de qualsevol de les formes de contacte que es posen a la vostra disposició a la pàgina web del responsable. (per l’interès legítim del responsable, art. 6.1.f GDPR)
 • Enviar comunicacions comercials publicitàries per e-mail, fax, SMS, MMS, xarxes socials o qualsevol un altre mitjà electrònic o físic, present o futur, que possibiliti fer comunicacions comercials. Aquestes comunicacions seran realitzades pel responsable i estaran relacionades amb els seus productes i serveis, o dels seus col·laboradors o proveïdors, amb els quals aquest hagi assolit algun acord de promoció. En aquest cas, els tercers mai no tindran accés a les dades personals. (pel consentiment de l’interessat, 6.1.a GDPR)
 • Realitzar anàlisis estadístiques i estudis de mercat (per l’interès legítim del responsable, art. 6.1.f GDPR)

Al formulari E-commerce

 • Gestionar la seva compra o comanda en línia, processar el pagament i procedir a l’enviament o activació del mateix, a base a les condicions generals de contractació. (per a l’execució d’un contracte o precontracte, 6.1.b GDPR)
 • Gestionar, mantenir, millorar o desenvolupar els serveis prestats. (per a l’execució d’un contracte o precontracte, 6.1.b GDPR)
 • Realitzar enquestes de satisfacció i qualitat. (per l’interès legítim del responsable, art. 6.1.f GDPR)

Al formulari Reserves

 • Formalitzar reserves a l’establiment del responsable. (per a l’execució d’un contracte o precontracte, 6.1.b GDPR)
 • Enviar comunicacions comercials publicitàries per e-mail, fax, SMS, MMS, xarxes socials o qualsevol altre mitjà electrònic o físic, present o futur a clients, que possibiliti fer comunicacions comercials referents a productes o serveis que siguin similars als que inicialment van ser objecte de contractació amb el client (art. 21.2 LSSI). (per l’interès legítim del responsable, art. 6.1.f GDPR)

Durant quant de temps guardarem les teves dades personals?
Es conservaran durant no més temps del necessari per mantenir la fi del tractament o hi hagi prescripcions legals que dictaminin la seva custòdia i quan ja no sigui necessari per a això, se suprimiran amb mesures de seguretat adequades per garantir l’anonimització de les dades o la destrucció total de les dades.

 

A qui facilitem les vostres dades personals?
No està prevista cap comunicació de dades personals a tercers excepte, si calgués per al desenvolupament i execució de les finalitats del tractament, als nostres proveïdors de serveis relacionats amb comunicacions, amb els quals el RESPONSABLE té subscrits els contractes de confidencialitat i encarregat de tractament exigits per la normativa vigent de privadesa.

 

Quins són els teus drets?
Els drets que assisteixen a l’USUARI són:

 • Dret a retirar el consentiment en qualsevol moment.
 • Dret d’accés, rectificació, portabilitat i supressió de les vostres dades, i de limitació o oposició a la vostra tractament.
 • Dret a presentar una reclamació davant de l’autoritat de control (www.aepd.es) si considera que el tractament no sajusta a la normativa vigent.

Dades de contacte per exercir els seus drets:
FAST ENGINYERIA, S.L.. CR NACIONAL IIa, KM 560-08719 CASTELLOLÍ (Barcelona). E-mail: info@fastparcmotor.com

 

 

2. CARÀCTER OBLIGATORI O FACULTATIU DE LA INFORMACIÓ FACILITADA PER L’USUARI

Els USUARIS, mitjançant la marcació de les caselles corresponents i l’entrada de dades als camps, marcats amb un asterisc (*) al formulari de contacte o presentats en formularis de descàrrega, accepten expressament i de forma lliure i inequívoca, que les seves dades són necessàries per atendre la seva petició, per part del prestador, sent voluntària la inclusió de dades als camps restants. L’USUARI garanteix que les dades personals facilitades al RESPONSABLE són veraces i es fa responsable de comunicar qualsevol modificació dels mateixos.
El RESPONSABLE informa que totes les dades sol·licitades a través del lloc web són obligatòries, ja que són necessaris per a la prestació d’un servei òptim a l’USUARI. En cas que no es facilitin totes les dades, no es garanteix que la informació i els serveis facilitats siguin completament ajustats a les seves necessitats

 

 

3. MESURES DE SEGURETAT

Que de conformitat amb el que disposen les normatives vigents en protecció de dades personals, el RESPONSABLE està complint totes les disposicions de les normatives GDPR i LOPDGDD per al tractament de les dades personals de la seva responsabilitat, i manifestament amb els principis descrits a l’article 5 del GDPR, pels quins són tractats de manera lícita, lleial i transparent en relació amb l’interessat i adequats, pertinents i limitats al que és necessari en relació amb els fins per als quals són tractats.
El RESPONSABLE garanteix que ha implementat polítiques tècniques i organitzatives apropiades per aplicar les mesures de seguretat que estableixen el GDPR i la LOPDGDD per tal de protegir els drets i llibertats dels USUARIS i els ha comunicat la informació adequada perquè puguin exercir-los.
Per a més informació sobre les garanties de privadesa, pots adreçar-te al RESPONSABLE a través de FAST ENGINYERIA, S.L.. CR NACIONAL IIa, KM 560 – 08719 CASTELLOLÍ (Barcelona). E-mail: info@fastparcmotor.com

 

 

POLÍTICA DE PRIVACITAT XARXES SOCIALS

1. INFORMACIÓ A L’USUARI

Qui és el responsable del tractament de les teves dades personals?
FAST ENGINYERIA, S.L., d’ara endavant, RESPONSABLE, informa l’USUARI que ha creat un perfil a les Xarxes Socials Facebook, Instagram, Twitter, LinkedIn, Youtube, Vimeo i Google+, que és el responsable del tractament de les dades personals de l’usuari que es dugui a terme a les xarxes socials esmentades i us informa que aquestes dades seran tractades de conformitat amb el que disposa el Reglament (UE) 2016/679, de 27 d’abril (GDPR), i la Llei Orgànica 3/2018, de 5 de desembre (LOPDGDD), per la qual cosa se li facilita la següent informació del tractament:

Per què tractem les teves dades personals?
Fi del tractament: mantenir una relació entre l’USUARI i el RESPONSABLE que pot incloure les següents operacions:

 • Tramitar sol·licituds i consultes plantejades al responsable
 • Informar sobre activitats i esdeveniments organitzats pel responsable
 • Informar sobre productes o serveis oferts pel responsable
 • Interactuar a través dels perfils oficials


Per quin motiu podem tractar les dades personals?

Base jurídica del tractament: article 6.1.a GDPR, l’interessat ha donat el seu consentiment per al tractament de les vostres dades personals per a un o diversos fins específics. L’USUARI disposa d’un perfil a la mateixa xarxa social i ha decidit unir-se a la xarxa social del RESPONSABLE mostrant així interès en la informació que s’hi publiqui, per tant, en el moment de sol·licitar seguir els nostres perfils oficials, ens facilita el seu consentiment per al tractament d’aquelles dades personals publicades al vostre perfil.
L’USUARI pot accedir en tot moment a les polítiques de privadesa de la pròpia xarxa social, així com configurar el vostre perfil per garantir la vostra privadesa.
El RESPONSABLE té accés i tracta aquella informació pública de l’USUARI, en especial, el nom de contacte. Aquestes dades només són utilitzades dins de la pròpia xarxa social i únicament s’incorporaran a un fitxer del RESPONSABLE quan sigui necessari per tramitar la petició de l’USUARI.

Durant quant de temps guardarem les teves dades personals?
Criteris de conservació de les dades: es conservaran mentre l’USUARI no revoqui el consentiment prestat tal com s’indica en aquesta política de privadesa.

A qui facilitem les teves dades personals?
Comunicació de les dades: la informació facilitada per l’USUARI a través de les xarxes socials del RESPONSABLE, incloses les vostres dades personals, pot ser publicada, sempre en funció dels serveis que l’USUARI utilitzi, per la qual cosa podrà quedar a disposició pública d’altres usuaris tercers de les xarxes
socials. Des del perfil de cada xarxa social, l’USUARI pot configurar quina informació vol fer pública en cada cas, veure els permisos que s’han concedit, eliminar-los o desactivar-los, com qualsevol aplicació dun tercer que ja no es vol utilitzar.
No està prevista cap comunicació de dades personals a tercers fora de la xarxa social excepte, si fos imprescindible per al desenvolupament i execució de les finalitats del tractament, als nostres proveïdors de serveis relacionats amb comunicacions, amb els quals el RESPONSABLE té subscrits els contractes de
confidencialitat i encarregat de tractament exigits per la normativa vigent de privadesa.

Quins són els teus drets?
Drets que assisteixen a l’USUARI: només podran satisfer-se en relació amb aquella informació que es troba sota el control del RESPONSABLE.

 • Dret a retirar el consentiment en qualsevol moment
 • Dret d’accés, rectificació, portabilitat i supressió de les vostres dades, i de limitació o oposició al seu tractament
 • Dret a presentar una reclamació davant l’autoritat de control (www.aepd.es) si considera que el tractament no s’ajusta a la normativa vigent


Dades de contacte per exercir els seus drets:

FAST ENGINYERIA, S.L.. CR NACIONAL IIa, KM 560-08719 CASTELLOLÍ (Barcelona). E-mail: info@fastparcmotor.com.

 

2. UTILITZACIÓ DEL PERFIL

El RESPONSABLE realitzarà les actuacions següents:

 • Accés a la informació pública del perfil
 • Publicació al perfil de l’USUARI de tota aquella informació ja publicada a la xarxa social del RESPONSABLE
 • Enviar missatges personals i individuals a través dels canals de la xarxa social
 • Actualitzacions de l’estat de la pàgina que es publicaran al perfil de l’USUARI
 

L’USUARI sempre pot controlar les connexions, eliminar els continguts que deixin d’interessar-li i restringir amb qui comparteix les connexions; per a això haureu d’accedir a la vostra configuració de privadesa.

 

3. PUBLICACIONS

L’USUARI, un cop sigui seguidor o s’hagi unit a la xarxa social del RESPONSABLE, podrà publicar-hi comentaris, enllaços, imatges, fotografies o qualsevol altre tipus de contingut multimèdia suportat per la mateixa. L’USUARI, en tots els casos, ha de ser el titular del contingut publicat, gaudir dels drets d’autor i de propietat intel·lectual o comptar amb el consentiment dels tercers afectats.
Es prohibeix expressament qualsevol publicació a la xarxa social, ja siguin textos, gràfics, fotografies, vídeos, etc. que atemptin o siguin susceptibles d’atemptar contra la moral, l’ètica, el bon gust o el decòrum, i/o que infringeixin, violin o trenquen els drets de propietat intel·lectual o industrial, el dret a la imatge o la Llei.

En aquests casos, el RESPONSABLE es reserva el dret de retirar immediatament el contingut, sense comunicació prèvia, podent sol·licitar el bloqueig permanent de l’USUARI.
El RESPONSABLE no es farà responsable dels continguts que lliurement ha publicat un USUARI.
L’USUARI ha de tenir present que les seves publicacions seran conegudes per altres usuaris, per la qual cosa ell mateix és el principal responsable de la seva privadesa.
Les imatges que puguin publicar-se a la xarxa social no seran emmagatzemades en cap fitxer per part del RESPONSABLE, però sí que romandran a la xarxa social.

 

4. DADES DE MENORS D’EDAT O PERSONES AMB CAPACITATS ESPECIALS

L’accés i el registre a través de les xarxes socials del RESPONSABLE està prohibit a menors de 18 anys.
Per la seva banda, si l’USUARI té capacitats especials, caldrà la intervenció del titular del seu pàtria potestat o tutela, o del seu representant legal mitjançant document vàlid que acrediti la representació.
El RESPONSABLE quedarà expressament exonerat de qualsevol responsabilitat que pogués derivar-se del ús de les xarxes socials per part de menors o persones amb capacitats especials. Les xarxes socials del RESPONSABLE no recullen conscientment cap informació personal de menors d’edat, per això, si l’USUARI és menor d’edat, no s’ha de registrar ni utilitzar les xarxes socials del RESPONSABLE ni tampoc proporcionar cap informació personal.