Política de Qualitat

Política de Qualitat

FAST ENGINYERIA, té com a objectiu la prestació d’un bon servei, que satisfaci les expectatives i requisits de les parts interessades, així com els legals i reglamentaris i altres que l’organització disposi.

FAST ENGINYERIA s’assenta el seu Sistema de Gestió de Qualitat en els següents principis fonamentals:

Orientació a client i participant

L’experiència ha de ser enriquidora per això ens adaptem a les necessitats de cada client i participant amb programes a mida i continguts actuals i aplicables.

Professionalitat i experiència

Els coneixements, experiència i dots formatius dels nostres professionals garanteixen una experiència pràctica, amena i de qualitat en els nostres cursos i esdeveniments.

Recursos adequats

Una de les prioritats és establir i mantenir correctament els recursos i infraestructura necessaris per al desenvolupament de totes les activitats que es duen a terme de manera segura.

Orientació a la millora contínua

L’esperit de perfeccionament impregnat en l’equip de professionals avala la millora contínua dels processos de FAST ENGINYERIA.

Aquesta política de qualitat proporciona un marc de referència per a l’establiment dels objectius de la qualitat.